Media

Wywiad z Dobrosławą Gogłozą, prezeską Otwartych Klatek: http://krytykapolityczna.pl/kraj/aktywizm-jest-jak-maraton/